O firmie

Historia

Działalność rozpoczęliśmy w 1991 roku od sprzedaży detalicznej nawozów i środków ochrony roślin. Z czasem rozszerzyliśmy działalność na skup – sprzedaż płodów rolnych, koncentrując się na rynku zbóż. W 2010 przy pomocy środków z UE została rozbudowana i unowocześniona powierzchnia magazynowa, obecnie dysponujemy silosami o łącznej pojemności ponad 29000 ton.

W 2011 roku rozszerzyliśmy działalność o odział w Kosmowie, gdzie prowadzimy skup zboża, sprzedaż nawozów, węgla i kruszyw.

W 2012 zakupiliśmy magazyn w Teratynie co znacząco poprawiło nasze możliwości magazynowania i przechowywania zboża. W nowym oddziale prowadzimy skup zboża, rzepaku oraz sprzedaż nawozów, węgla i kruszyw. Dzięki kolejnej inwestycji w Teratynie w 2018 roku powiększyliśmy naszą bazę magazynową do 38000 ton.

Posiadamy certyfikat GMP+ w zakresie handlu, przechowywania oraz transportu materiałów paszowych.

W każdym z oddziałów jest możliwość zapłaty kartą za dokonane zakupy.

Profil działalności

  • sprzedaż nawozów mineralnych
  • sprzedaż środków ochrony roślin
  • skup – sprzedaż zbóż
  • sprzedaż węgla
  • sprzedaż materiałów budowlanych i kruszyw
  • transport towarów sypkich
Facebook